Naše metody

Termo TK

Termoterapie

Při první návštěvě vám uděláme diagnostické vyšetření – na něj je potřeba více času, proto doporučujeme zvolit 60 min. terapii. Při následujících terapiích probíhá kontrola stavu a případná úprava či rozšíření terapie, proto je možné využít jen 30 min. terapii.

Na základě vstupního diagnostického vyšetření vám nastavíme vhodný plán léčby. Součástí plánu je výběr vhodných cviků, které nastavujeme na základě vašich časový a pracovních možností. Výběr cviků se snažíme volit, tak aby bylo možné některé cviky provádět i v zaměstnání.

Pokaždé terapii odcházíte s vhodnými cviky pro vás a s ideálním počtem opakování.

Vyšetření se nemusíte obávat. Začínáme anamnézou (zeptáme se vás na aktuální potíže, dosavadní léčbu a další důležité informace týkající se vás), pokračujeme vyšetřením svalů, kloubních rozsahů, dle potíží neurologické testy aj. Veškeré vyšetřovací postupy provádíme pouze za pomoci našeho zraku a hmatu. Vyšetření je neinvazivní - neodebíráme žádné vzorky z vašeho těla. Neprovádíme žádné zobrazovací metody (MR, CT, RTG, sono).

Četnost procedur je závislá na Vašich obtížích.

V akutní fázi je vhodné přijít 1x - 2x za týden. V pozdějších fází 1x za 14 dní. V případě odeznění potíží nás lze navštěvovat preventivně 1x za měsíc nebo 1x za dva měsíce.

Součástí rehbilitačního plánu je výběr vhodných cviků, které nastavujeme na základě vašich časový a pracovních možností. Cviky se snažíme volit, tak aby je bylo možné provádět i v zaměstnání.

Nemusíte si brát vůbec nic.

V případě, že máte zdravotnickou dokumentaci z vyšetření na specializovaném pracovišti, můžete ji přinést s sebou.

A pro lepší pocit je možné si přinést vlastní ručník.

V případě potřeby spolupracujeme nebo využíváme konzultace s odbornými lékaři.

Ortopedie, traumatologie - MUDr. Petr Fulín, Ph.D.

Dětská neurologie – MUDr. Lenka Břešťanová

Interna, revmatologie – MUDr. Gabriela Šimková

Gynekologie, porodnictví – MUDr. Leoš Teslík

Praktický lékař – MUDr. Ladislav Svoboda

Spolupracujeme se Studiem Pohoda pro následný pohybový program se zřetelem na udržení vašeho dobrého zdravotního stavu.

www.studio-pohoda.stranky1.cz

S čím vám umíme pomoci

 • bolesti krční, hrudní a bederní části zad
 • cervikokraniální syndrom (bolesti hlavy)
 • cervikobrachiální syndrom (brnění či slabost v horních končetinách)
 • lumbago (brnění či slabost v dolních končetinách)
 • výhřezy meziobratlových plotének
 • epikondylitida (tzv. tenisový/ oštěpařský loket)
 • syndrom karpálního tunelu (bolesti a brnění zápěstí a prstů)
 • blokace křížové kosti a kostrče
 • bolestivé stavy svalůči kloubů
 • neurologická onemocnění a diagnozy (RS, stavy po mozkové příhodě aj.)
 • péče o těhotné ženy (blokace žeber, bolesti zad, posílení pánevního dna)
 • inkontinence (úniky moči)
 • funkční sterilita (neplodnost)
 • lymfedém (otok končetin)
 • po dlouhodobé sádrové fixaci
 • po úrazech (např. distorze kotníku aj kloubů, whiplash syndrom...)
 • po operaci pohybového aparátu (plastika zkřížených vazů, totální endoprotézy kyčelních a kolenních kloubů, operace karpálních tunelů aj.)
 • korekce špatného držení těla (škola zad)
 • předcházení bolestem ze špatných pohybových stereotypů
 • předcházení bolestem z nadměrné námahy při sportu nebo jinak fyzicky namáhavé činnosti
 • Metody, kterými vás budeme léčit

  Metoda dle Ludmily Mojžíšové

  Metoda má poměrněširoké využití u sportovců i u běžných klientů. Primárně byla užívána u funkčně sterilních párů (problémy s otěhotněním) a pro gynekologické diagnózy. Hlavními principy metody jsou mobilizace žeber a ovlivnění napětí svalů pánevního dna i svalů povrchových.

  McKenzie metoda

  Metoda je založená na aktivním zapojení klienta do léčebného plánu. Fyzioterapeuti a lékaři ji celosvětově používají pro diagnostiku a léčbu klientů převážně s vertebrogeními obtížemi (problémy v oblasti páteře).

  Akrální koaktivační terapie (ACT)

  Metoda využívá opory o akra horních a dolních končetin ve vývojových polohách dítěte. Terapie se zaměřuje na napřímení páteře a správné držení těla. Díky této terapii dochází k úlevě od bolestí hlavy, zad a kloubů vzniklých z různých důvodů. Při dlouhodobém pravidelném cvičení se zlepšuje držení těla a svalová aktivita. Z těchto důvodů je metoda vhodná k léčbě již vzniklých potíží a zároveň slouží i jako prevence vzniku jiných potíží.

  Kineziotaping

  Aplikace kineziologických náplastí („tejpů“) je efektivní metodou pro fixaci kloubů a ovlivnění svalstva. Při správné aplikaci zmírňuje bolest vzniklou z přetížení ze sportu nebo zaměstnání, snižuje otoky nebo koriguje držení těla. Využívá se jako doplňková metoda k fyzioterapeutické léčbě.

  Mobilizace

  Využitím techniky mobilizace a manipulace lze účinněřešit blokaci či zatuhlost páteře a periferních kloubů. Metoda rychle ulevuje od bolesti, ale často není konečným řešením potíží, a proto je vhodné tuto metodu využívat v kombinaci s dalšími fyzioterapeutickými technikami.

  Cvičení s pomůckami

  Využitím velkých a malých míčů, therabandu nebo TRX lze cviky přizpůsobit individuálním potřebám klienta. Pomůcky jsou vhodné pro stabilizaci těla, mobilizaci kloubů nebo k uvolnění, aktivaci či posílení svalů trupu a končetin. Při cvičení s pomůckami se tělo dostává do nejrůznějších poloh, což je vhodné pro osoby pracující převážně v jedné poloze.

  Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF)

  Metoda využívá diagonálních pohybů končetin či trupu a může utlumit nebo naopak stimulovat široké spektrum svalů. Tato technika sleduje mnoho cílů - od protažení svalů, přes jejich posílení až po změnu koordinace svalových skupin. Účinná je u neurologických diagnóz a tam, kde nefungují jednoduché analytické pohyby pro posílení jednotlivých svalů.