Často kladené otázky

Ve většině případů po terapii nastává mírná úleva.
Výjimku tvoří bolestivé stavy či blokace v oblasti krční páteře (mnoho výstupů a čidel senzitivních nervů), kde naopak až u 50% klientů může po terapii nastat bolest hlavy a pocit nevolnosti. Tyto příznaky během několika hodin odezní. Při dalších návštěvách se tyto příznaky většinou neopakují. U osob po sádrových fixací nebo po osteosyntézách (sešroubování kostí po zlomenině) může dojít k zvýšení bolesti na několik hodin po cvičení, následně bolest odezní.

Fyzioterapeut má přinejmenším stejné znalosti o pohybovém aparátu (kosti, kloubu, svaly, vazy, nervy) jako lékař, a tudíž by měl umět řešit problém s celým tělem.

Jedna návštěva většinou nestačí.
Při první návštěvě probíhá vstupní vyšetření na základě, kterého jsou pacientovi dány cviky. Při další návštěvě probíhá kontrola stavu a provedení cviků, zjišťuje se, jak cviky vyhovují a zda je není potřeba upravit, aby byly co nejefektivnější.

V akutní fázi, kdy jsou bolesti velké, doporučujeme chodit 1x- 2x týdně.
S ustávajícími potížemi se četnost procedur snižuje na 1x za 14dní nebo 1x za 3týdny.
Ve fázi, kdy přicházíte pro chronické bolesti, můžeme rovnou přistoupit na četnost procedur 1x za 14dní. Toto je ideální průběh terapií, ale vše záleží na stavu pacienta a na společné domluvě.

U nás není potřeba předpisu od lékaře, nemáme smlouvy s pojišťovnami. Zařízení, které mají smlouvy s pojišťovnami, objednávají pacienty na základě poukazu od lékaře.

Ceník

Fyzioterapeut studuje na vysoké škole 3 roky (Bc., dříve Dis.) nebo 5 let (Mgr.), a v průběhu studia získává podrobné informace a zkušenosti z anatomie a fyziologie lidského těla. Zná fungování pohybového aparátu, na základě vstupního vyšetření zvládne navrhnout terapii. Terapie spočívá v uvolnění přetížených částí těla (kůže, podkoží a svaly), odblokování kloubních blokád a určení cviků vedoucích k úlevě od bolesti.

Masér uvolňuje svaly namožené nejčastěji ze sportu nebo ze stereotypní činnosti. Nedokáže určit příčinu potíží. Neprovádí vyšetření. Nedává cvičení k úlevě od bolesti.

V blízkosti ordinace je možnost bezplatného parkování v ul. Žižkova nebo v ul. L. Janáčka (cca 3 min. chůze). V blízkosti ordinace je placené parkoviště před Finančním úřadem v ul. Osvobození pol. vězňů (cca 3 min. chůze)

Nic si brát nemusíte.
Vyšetření a terapie probíhá ve spodním prádle kvůli zrakové kontrole fyzioterapeuta. Na lehátko se používá jednorázová papírová podložka ( pro lepší pocit je možné si přinést vlastní ručník).

V případě dotazů se nás nebojte kontaktovat.